ett friskvårdscenter i Timrå
Meny

Priser

  1 – MÅNADERS KORT

1-månadskort Allkort.Vuxen ungdom 13-18 år/student/pensionär 500 kr
1-månadskort Gym. Vuxen ungdom 13-18 år/student/pensionär – 400 kr
3-MÅNADERS KORT
3-månaderskort Allkort. Vuxen ungdom 13-18 år/student/pensionär 1200 kr
3-månaderskort Gym Vuxen ungdom 13-18 år/student/pensionär – 1000 kr
6-MÅNADERS KORT
6-månaderskort  Allkort. Vuxen /student/pensionär 2100 kr
6-månaderskort Gym Vuxen /student/pensionär 1900 kr
ÅRSKORT-KONTANT/AUTOGIRO
Årskort Kontant Allkort-Vuxen/ Student/Pensionär 3000 kr
Årskort Kontant Gym-Vuxen /Student /Pensionär 2600 kr
Årskort-Autogiro Allkort -vuxen/Student/Pensionär 280 kr/mån
Årskort-Autogiro Gym-Vuxen/Student/Pensionär 240 kr/mån
Åldersgränsen på våra pass är 12 år. I gymmet gäller 12 år tillsammans med förälder (som är medlem) Annars 16 år.
 Årkort – Familj -Kontant- Autogiro Minst en vuxen och ett barn i samma familj för att dessa priser ska gälla
 Årskort- Autogiro Allkort- Ungdom 13-18 år  150 kr/mån
 Årskort – Autogiro Gym – Ungdom 13-18 år  100kr/mån
 Årskort Autogiro-familj Gym-per Vuxen  220kr/mån
 Årskort Autogiro-familj Allkort-per Vuxen  250kr/mån
Årskort kontant familj Allkort- per Vuxen 2700 kr
Årskort Kontant familj Gym- per vuxen 2500kr
Årskort Kontant familj Allkort-per barn 12-18 år 1000 kr
Årskort Kontantfamilj Gym- per barn 12-18 år 800 kr

ÖVRIGA KORT PRISER

Enstaka träning 150 kr
10 Klipp Seniorpass 450 kr
10 Klipp 750 kr
FAR  Årskort 2400 kr
FAR  Årskort – Endast gym 2000 kr
FAR 6-månaderskort 1600 kr
FAR 6-månaderskort – Endast gym 1400 kr
FAR 3-månaderkort 900 kr
FAR 3-månaderskort  – Endast gym 700kr